Felling av trær

Felling av trær utføres i samarbeid med erfarne skogsarbeidere med godt utstyr og gode kunnskaper.