Innkjøp

Proviantering/handling utføres etter nærmere avtale. Få varene levert på døren.