Påhengshotell

Påhengshotell i forbindelse med vinterlagring av båt.