Plenklipping

Plenklipping utføres som enkeltoppdrag eller som abonnement gjennom hele sesongen. Faste priser.