Utearealer/Hagestell

Opparbeidelse av utearealer gjøres i samarbeid med lokale entreprenører. Alt fra tegning til ferdig resultat.