Utvask

Utvask av hus eller hytte utføres etter nærmere avtale.