Vinterlagring

Vinterlagring av båter, max. 17 fot. Småreparasjoner og bunnstoffing utføres etter nærmere avtale.